Výši příjmu poskytovatelé zjišťují různými způsoby. Jakými?

Publikováno: 21. November, 2017

Když žádáte o půjčku, jsou poskytovatelé povinni podle poslední novelizace zjistit, zda jste schopni daný závazek splácet. Jak to dělají? Zjišťují vaši bonitu. Jedním z klasických postupů není nic jiného, než zjišťování výše příjmu. Jde o celkem běžný postup, na který by se měl každý, kdo potřebuje půjčku, jasně připravit. Jak se za pár chvil dozvíte, jeho doložení nemusí být zase až tak komplikované, jelikož současných metod je poměrně dost.

Klasické potvrzení o výši příjmu

Jedná se o celkem běžnou cestu, jak se dá výše příjmu zjistit. Je stále mnoho poskytovatelů peněz, kteří klasické potvrzení o výši příjmu vyžadují. Jde o jejich předtištěný dokument, který musí dát žadatel vyplnit svému zaměstnavateli. Třeba nadřízenému, nebo účetnímu oddělení. Oprávněná osoba zde vyplní ve většině případů výši příjmu za poslední tři měsíce, přidá datum, razítko a také podpis. Samozřejmostí by měla být i jasná identifikace zaměstnance. Vzhledem k administrativní i časové náročnosti od této metody řada poskytovatelů již upouští.

Nutno také říci, že u této možnosti se zaměstnavatel dozví, že jeho zaměstnanec si bere půjčku. V tom mu samozřejmě nemůže nijak bránit, ale pro mnoho pracujících není tento stav jedním z těch, kterým by se chtěli chlubit.

Výpis z bankovního konta

Ne každý žadatel může tuto možnost využít. Kdo nemá bankovní účet, ten dostává peníze hotově. Stejně tak je mohou lidí dostávat na vlastní žádost. Většina obyvatel však ve své práci dostává mzdu tak, že jim je v pravidelných termínech zasílána na bankovní účet. A ten následně může posloužit jako dobrý podklad pro poskytovatele peněz, aby zjistil, kolik konkrétní žadatel bere. Obvykle jsou jako v předchozím případě požadovány výpisy za poslední tři měsíce. A kde se dají sehnat?

 • Na vyžádání v bance – obvykle zpoplatněno
 • V internetovém bankovnictví – obvykle zdarma
 • Ve schránce, pravidelně zasílané – obvykle zpoplatněno

Výplatní páska

Každá oficiální mzda, která je zaměstnanci vyplacena, musí být uvedena také na dokumentu, který je označován jako výplatní páska. Kromě informací o odpracovaných hodinách nebo výši odvodů našemu státu zde zaměstnanec také vidí hrubou mzdu a hlavně potom tu čistou – částku, která mu byla zaslána na bankovní účet, nebo předána hotovosti. Výplatní páska může vypadat libovolně, ale je třeba, aby na ní byly všechny zákonem požadované informace. Tento dokument se může stát také jedním z podkladů pro zjištění výše příjmu. Stačí poskytovateli finančních prostředků danou pásku předložit a on z ní vyčte vše potřebné. Jak už bylo zmíněno výše, i zde je obvyklé, že se nejčastěji předkládají tři po sobě jdoucí výplatní pásky. Proto je vhodné, aby si je každý zaměstnanec pro tento účel schovával.

Telefonní hovor

Poměrně zajímavá možnost, kterou někteří poskytovatelé finančních prostředků skutečně volí. Pro žadatele je výhoda v tom, že nemusí absolutně nic zařizovat a ztrácet tak čas sháněním různých dokumentů a jinou administrativou. Pouze musí do své žádosti uvést informace o svém zaměstnavateli, jako je:

 • Název a IČ firmy
 • Adresa konkrétního pracoviště
 • Telefonní i emailový kontakt

Následně dojde k tomu, že na dané pracoviště konkrétní osobě zavolá pracovník banky nebo nebankovní společnosti. A takto po telefonu ověří, zda zde daná osoba pracuje, na jaké pozici a jaký má příjem. I když se to jeví jako postup zajímavý a moderní, ne každého žadatele o peníze potěší. Mnoho lidí nechce, aby jejich zaměstnavatel věděl, že si berou půjčku. A proto raději hledají možnosti ověření příjmu, které jsou spojené třeba s výpisem z účtu, nebo s výplatní páskou.

Daňové přiznání

Postup ověření příjmu, který se týká výhradně osob samostatně výdělečně činných. Tedy živnostníků. Ti každý rok musí do konce třetího měsíce odevzdat své daňové přiznání. To by si měli také uschovat jak pro kontrolu, tak i pro chvíle, kdy budou dokládat příjem. Jelikož pracují sami na sebe, je toto v podstatě jediná možnost, jak mohou svůj příjem doložit. U mnoha poskytovatelů je však tento postup celkem komplikovaný. Připomeňme hlavně možnost využití paušálních výdajů, které reálný příjem papírově snižují i o více než polovinu. Daný živnostník se tak může jevit jako málo bonitní osoba.

Pohled na bankovní konto

O tuto možnost jsou ochuzeny všechny nebankovní společnosti, jelikož u nich klienti žádné účty nemají. Dobrá možnost jednoduchého zjištění příjmu je to naopak u banky. Tedy u té, kde má klient svůj osobní účet, a u které si také o půjčku žádá. Není třeba nic dokládat, jelikož klientský pracovník se jednoduše podívá na to, jaké jsou na účtu pohyby a hlavně na to, jaká je zde výše příjmu, která na dané bankovní konto pravidelně chodí. Tuto informaci vyhodnotí a podle výše mzdy je půjčka buď schválena, nebo může být zcela pochopitelně také zamítnuta.

Doklady ze státních institucí

Pod pojmem příjem si většina lidí představí klasickou mzdu ze zaměstnání, nebo peníze vydělané podnikáním. Jako příjem však může být označována i celá řada jiných věcí. Konkrétně to jsou různé příspěvky, na které mohou mít lidé nárok. Ty jsou vypláceny státními institucemi a jsou hlavně v nebankovním segmentu také považovány za něco, z čeho mlže žadatel žít. Proto jako potvrzení o příjmu slouží i různé doklady ze státních institucí. Mohou to být jak jednotlivá potvrzení o vyplacení, tak třeba i rozhodnutí o vyplácení, včetně výše a délky. Do této kategorie nemusíme řadit jenom sociální dávky či podporu v nezaměstnanosti. Do této kategorie spadá i něco dnes zcela běžného, jako je starobní důchod. Ten je z hlediska příjmu garantovanou doživotní rentou.

Výši příjmu poskytovatelé zjišťují různými způsoby. Jakými?
5 (100%) 1 vote


Upozornění: Poslední aktualizace tohoto článku proběhla 21/11/2017. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Dle novely zákona o spotřebitelském úvěru jsou všechny bankovní i nebankovní společnosti od 1.12.2016 povinné žádat doložení příjmů žadatelů o půjčku i nahlížet do registrů dlužníků. Je tak možné, že informace uvedené v tomto článku již nejsou aktuální.

Rychlá půjčka Okamžitá půjčka

Okamžitá půjčka

 • 500 Kč – 4 500 Kč
 • 1 – 30 dní
 • Vyřízení: do 24 hodin
 • Půjčka bez ručitele
 • Vyplacení na účet
 • Rychlé vyřízení
Online kontakt