Rozhodčí doložka


Součást celé řady smluv, které upravuje případné řešení vzniklých sporů. Ty nebudou řešeny v rámci klasických soudů, ale bude o nich rozhodovat takzvaný rozhodčí soud a rozhodce. Ten by měl být v ideálním případě zcela nestranný a jeho rozhodnutí by mělo padnout na základě všech předložených důkazů obou stran. Praxe však ukazuje, že mnohdy rozhodčí doložka nahrává jenom jedné straně. Obecnou výhodou rozhodčí doložky a rozhodčího soudu je rychlost vyřešení konkrétního problému, která je několikanásobně vyšší, než u běžných soudů.

Související články


Slovník pojmů podle abecedy: