CVC kód


Při online platbách debetní nebo kreditní kartou je třeba znát nejenom její číslo a termín platnosti. Potřeba je také unikátní CVC kód. Jedná se vždy o třímístné číslo, které je spojeno s konkrétní platební kartou. Toto číslo je umístěné vždy ze zadní strany karty, u políčka určeného k podpisu samotného majitele karty. Pokud je na daném místě číslic více, vždy platí, že CVC kód je výhradně jenom poslední trojčíslí. Potřeba daného kódu je spojena se snahou co nejvíce zabezpečit jednotlivé online platební transakce.


Slovník pojmů podle abecedy: