CERD


Centrální registr dlužníků České republiky je databází, která sdružuje, umožní vyhledávat, stejně jako spravovat jednotlivé dlužníky nejenom z řad fyzických, ale i právnických osob. CERD umožní ověřovat nejenom závazky a vystavovat potvrzení o bezdlužnosti, ale nabídne také možnost zjištění případné insolvence firem, či spravuje burzu pohledávek. CERD je spíše doplňkovým registrem k těm, které dnes většina institucí používá. Dá se říci, že nepatří mezi používané možnosti, jelikož jde spíše o informativní databázi, která čerpá z ostatních dostupných zdrojů.


Slovník pojmů podle abecedy: