Exekuce a bydliště – kde může a nemůže exekutor zabavovat?

Publikováno: 29. Březen, 2018

Co je to exekuce v souvislosti s financemi? Z pohledu věřitele se jedná o důležitý krok, pomocí kterého se mohou vymoci peníze, na které má nárok. A co je to exekuce z pohledu dlužníka? Poslední fáze vymáhání dluhu, během které může dojít k různým situacím. A těmi jsou:

 • Zablokování bankovního konta
 • Strhávání peněz z platu
 • Zabavení majetku

Právě u posledního bodu se zastavíme. To proto, že zabavení majetku, tedy toho movitého, probíhá v místě bydliště dlužníka. Zde se velmi často objevuje otázka, zda hraje roli jenom trvalé bydliště, nebo jiná adresa, kde dlužník bydlí. Dle konání exekutorů i podle vyjádření Exekutorské komory je v tom zcela jasno.

Mnoho dlužníků spoléhá na trvalý pobyt

Takzvaný trvalý pobyt neboli trvalé bydliště je místo, které má konkrétní osoba zapsané v občanském průkazu. Jedná se také o místo, kam se posílají důležité informace například úřadů, nebo od samotných exekutorů. Nutno samozřejmě říci, že trvalé bydliště rozhodně nemusí být tím konkrétním místem, kde daný dlužník bydlí a kde se zdržuje.

Pokud jde o trvalé bydliště v rámci exekuce, využívá mnoho dlužníků jeden vcelku jednoduchý trik. A to takový, že si trvalé bydliště zapíší na městském nebo obecním úřadě. To zákon umožňuje. Z pohledu trvalého bydliště tedy nikde nebydlí. Proto si mnozí myslí, že na ně exekutor nemůže. Opak je ale pravdou. Trvalé bydliště neboli trvalý pobyt totiž při výkonu exekuce nemusí hrát jedinou roli.

Roli hraje i takzvané místo pobytu

O co konkrétně se jedná? Jde o adresu, která se může od trvalého bydliště lišit, a zároveň jde o adresu, kde dlužník skutečně bydlí. Tedy kde se zdržuje. Na tuto adresu mu také může být zasílána i veškerá korespondence, pokud v rámci Centrální evidence obyvatel danou adresu uvede jako tu, která je platným místem pobytu. Veškeré úřední sdělení následně nechodí na trvalý pobyt, ale sem. Možných takových míst může být celý řada. Když se podíváme mezi nejčastější, tak se může jednat třeba o:

 • Ubytovny, hostely a jiné ubytovací kapacity
 • Klasický pronájem nebo spolubydlení
 • Zahradní chatky a jiné rekreační objekty

Je jasné, že dlužníci se snaží dané místo pobytu co nejvíce tajit. Jak proto, aby na ně nemohly různé úřady a mohli žít mimo systém, tak i proto, aby se vyhnuli případné exekuci. Zde se totiž dostáváme k jádru sdělení, a to k tomu, že nemusí být prováděna právě na adrese trvalého bydliště.

Tam, kde má dlužník majetek

Exekutor tedy nemusí vyrazit zabavovat věci jenom tam, kde má dlužník trvalé bydliště. Může vyrazit i na místo pobytu. Pokud zjistí, kde se dlužník zdržuje, tak mu to současné zákony umožňují. Je totiž velká pravděpodobnost toho, že zde má dlužník i svůj majetek. Tedy věci, které bude možné zabavit a uspokojit pohledávku. Z toho plyne, že trvalé bydliště na úřadě není žádná ochrana před exekutorem.

Bydlení, nikoliv návštěva

Zákony pamatují i na to, že exekutor musí rozlišit, zda se jedná o skutečné místo pobytu, a nikoliv místo, kde je dlužník pouze přechodně. Takovou situací může být nejenom krátkodobá návštěva, i když je třeba každodenní. Stejně tak danou situací může být i to, kdy dlužník u někoho několik nocí přespí, než si sežene něco svého. Dané příklady jsou obvykle řešeny individuálně. Každopádně při podezření na to, že se nejedná o návštěvu, nebo o krátkodobé řešení situace, může exekutor zabavovat i na daném místě.

Riziko pro toho, kdo u sebe dlužníka nechá

Z pohledu věřitelů je daná situace rozhodně plusem, jelikož ti mají větší šance na to, že se díky dané pravomoci exekutorů domohou svých peněz. Daná stránka má ale i své negativum, které je založeno na tom, že může hrozit zabavení nejenom věcí dlužníka, ale i věcí, které patří majiteli nemovitosti. Riziko hrozí například u pronajímaných vybavených, či u různých forem spolubydlení, či u situací, kdy pomůže kamarád a dlužníkovi nabídne volný pokoj. Rizikem je to, že exekutor nebude na místě nijak důkladně ověřovat, co komu patří a nalepí exekutorské samolepky na vše, co má nějakou hodnotu. I zde je důvod jeho jednání celkem pochopitelný. Za svou praxi se setkal s mnoha případy, kdy se dlužníci snaží přesvědčit exekutora o tom, že daná věc nepatří jim. Jak je to reálně? Zcela opačně.

Řešením je vylučovací žaloba

Co dělat, pokud exekutor skutečně začne zabavovat věci, které nepatří dlužníkovi, ale majiteli nemovitosti? Na místě se toho zase až tolik nevyřeší. Zákonným postupem je takzvaná vylučovací žaloba, pro kterou je používán i název excindační žaloba. Jedná se v podstatě o žádost vyloučení věcí z exekuce. V rámci této žaloby je nutné prokázat, že konkrétní zabavované věci nepatří dlužníkovi, ale tomu, kdo je majitelem bytu. U některých samozřejmých součástí dobře vybaveného bytu, jako třeba lednička nebo pračka se to předpokládá. U jiných to ale tak jasné být samozřejmě nemusí.

Vše je pochopitelně posuzováno individuálně a možnosti prokázání mohou být různé. Ideální jsou různé faktury na jméno, nebo třeba výpisy z kreditních a debetních karet, kde je jasně vidět, kdo konkrétní věc kupoval. U staršího majetku mohou pomoci třeba i fotografie dané nemovitosti ještě z doby, než se zde objevil samotný dlužník. Pokud na fotografiích dané věci prokazatelně jsou, je i zde jasné, komu patří. Kdo tedy ve svém domě nebo bytě poskytne bydlení osobě v exekuci, měl by myslet i na tento stav. Tedy zajistit si raději dopředu důkazy k tomu, aby při vylučovací žalobě prokázal, co je jeho.

Exekuce a bydliště – kde může a nemůže exekutor zabavovat?
5 (100%) 5 votes


Upozornění: Poslední aktualizace tohoto článku proběhla 29/03/2018. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Dle novely zákona o spotřebitelském úvěru jsou všechny bankovní i nebankovní společnosti od 1.12.2016 povinné žádat doložení příjmů žadatelů o půjčku i nahlížet do registrů dlužníků. Je tak možné, že informace uvedené v tomto článku již nejsou aktuální.

Rychlá půjčka Okamžitá půjčka

Okamžitá půjčka

 • 500 Kč – 4 500 Kč
 • 1 – 30 dní
 • Vyřízení: do 24 hodin
 • Půjčka bez ručitele
 • Vyplacení na účet
 • Rychlé vyřízení
Online kontakt