Co má přinést takzvaná dluhová amnestie?

Publikováno: 15. October, 2017

Dluhy nejsou nic příjemného. Jak nejčastěji vznikají? Hlavním strůjcem jsou především neuvážené půjčky. Proto odborníci pochopitelně radí, že je dobré si každou půjčku nejprve důkladně promyslet a teprve poté na ni kývnout. Ne každý ale na tyto rady dá. S mnohými se následně začne roztáčet dluhová spirála, ze které může být jediným možným východisek oddlužení. To má dnes jasné podmínky, které ne každý splní. Průlom by mohla přinést takzvaná dluhová amnestie. Jedná se o návrh ministra Pelikána, který chce současné podmínky upravit. Jakým způsobem? Mezi hlavní body patří:

 • Zmírnění podmínek pro sjednání oddlužení
 • Snížení minimální částky uhrazených závazků
 • Prodloužení i zkrácení lhůty pro splácení

Výše zmíněné změny mohou být hlavně pro dlužníky celkem zajímavé. Mnohem méně však jásají případní věřitelé. Podívejme se společně na to, s čím konkrétně je tedy dluhová amnestie spojována.

Zkrácení lhůty pro vyrovnání dluhů

Jak je na tom oddlužení v současnosti, pokud mluvíme o konkrétní lhůtě? Ta je bez výjimky pětiletá – tedy pokud dříve nenastane situace, že by dlužník veškeré své dluhy uhradil. Během daných pěti let je také nutné splatit alespoň třicet procent závazků. Komu se to povede, pro toho je oddlužení úspěšné a začíná s čistým štítem.

Dluhová amnestie by měla přinést zajímavou novinku, která bude spojena s možností zkrátit danou lhůtu. A to na tři roky. Tato možnost bude určena pro ty dlužníky, kteří se zavážou během daných tří let splatit alespoň 50 procent svých dluhů. Pro dlužníka může být kratší doba lepší v tom, že se dříve očistí od všech závazků. Pro věřitele to, že může dostat celou polovinu dlužné částky. Tak růžové to ale pro věřitele přece jenom není. Když dlužník dokáže do tří let splatit polovinu, dá se očekávat, že u současné klasické pětileté lhůty dokáže zvládnout většinu dluhů. To by pro věřitele bylo výhodnější.

Prodloužení lhůty pro vyrovnání dluhů

Lhůta se může nejenom zkrátit, ale může se již prodloužit. Zatímco výše popsaná kategorie bude určena pro ty schopnější dlužníky, v tomto případě dluhová amnestie popisuje volbu hlavně pro ty, kteří už ani nedoufají. Základní povinnost zde bude stejná a bude spojena s nutností zaplatit alespoň 30 procent závazků. Nikoliv ale po dobu současného pětiletého období, ale po dobu celých sedmi let. Tato výhoda však nebude přisuzována automaticky, jelikož o délce rozhodne insolvenční soud. Ten by se měl do celého procesu oddlužení více zapojit. Bude tedy třeba, aby posoudil možnosti, ale i situaci dlužníka. Hlavně s ohledem na:

 • Uznání jeho chyby, spojené se zadlužením
 • Jasně viditelný zájem na úhradu samotných dluhů
 • Snahu o nápravu a opětovný vstup do života

Snížení výše splacených dluhů

Dluhová amnestie by měla nahrávat do karet velmi zadluženým osobám i jinak. Konkrétně tím způsobem, který vychází z výše prodloužené lhůty. I zde bude možné splácet dluhy po dobu celých sedmi let. Nemusí být ale dodržena ona minimální výše ve výši třiceti procent. To je dobrá zpráva hlavně pro ty, kteří jsou zadluženi doslova na několik životů dopředu. Pokud jsou dluhy astronomické, je téměř nemožné při současném oddlužení 30 procent pohledávek uspokojit. Proto bude možné splatit i méně. Vše ale opět pod důkladným dohledem insolvenčního soudu.

V praxi to bude znamenat, že dlužník bude po celých sedm let života splácet tolik, kolik je v jeho možnostech. A to bude hlídat insolvenční soud. Pokud toto dodrží, tak po sedm i letech pro něho oddlužení končí. Bez ohledu na to, kolik celkem uhradil, jelikož zbytek mu bude definitivně odpuštěn. I kdyby to bylo třeba 99 procent dluhů. Právě s pohledem na tento stav se vžil pojem dluhová amnestie.

Změny se budou týkat i majetku

Zatímco podle předchozího popisu to vypadá, že by dluhová amnestie měla být jenom dobrou zprávou pro dlužníky, dotkněme se i toho, že by mohla pomoci také věřitelům. Jak konkrétně? Roli zde bude mít majetek dlužníka. Aktuální situace při oddlužení je spojena s tím, že když je nastavený splátkový kalendář, tak majetek v podstatě nehraje roli. Tedy pokud nenastane situace, kdy by byl daný majetek spojený se zajištěním pohledávky. Příkladem jsou třeba půjčky ručené nemovitostí.

Novelizace by však měla přinést možnost pohledávky uspokojit nejenom v rámci schváleného splátkového kalendáře, ale i tím, že bude prodáván dlužníkův majetek. A to zároveň. Stále se však myslí na jistotu zajištění odpovídajícího života, a tak bude prodáván jenom takzvaný přebytečný majetek dlužníka. Nejde tedy o základní vybavení domu, stejně jako nemusí jít ani o dopravní prostředky, nutné k dopravě domů, nebo do práce. Na druhou stranu nepoužívaný automobil, herní konzole, ale i řada dalších věcí, bez kterých se člověk obejde, být prodáno může.

Zadluženost je v ČR stále velmi vysoká

Proč je vůbec dluhová amnestie navrhována a nestačí samotné oddlužení, které je už několik let v platnosti? Je to hlavně z důvodu, že ne každý na něho dosáhne. Oddlužení v současné podobě je vhodné jenom pro toho, kdo by se pravděpodobně za delší čas dokázal z dluhů dostat sám. Nikoliv pro toho, kdo je dlužníkem bez východiska. A to se má změnit. Podle průzkumů, které vycházejí i z exekucí, můžeme říci, že aktuální číslo je ve výši zhruba 655 000 lidí. Právě ti by dluhovou amnestii uvítali nejvíce.

Co má přinést takzvaná dluhová amnestie?
5 (100%) 1 vote


Upozornění: Poslední aktualizace tohoto článku proběhla 15/10/2017. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Dle novely zákona o spotřebitelském úvěru jsou všechny bankovní i nebankovní společnosti od 1.12.2016 povinné žádat doložení příjmů žadatelů o půjčku i nahlížet do registrů dlužníků. Je tak možné, že informace uvedené v tomto článku již nejsou aktuální.

Rychlá půjčka Okamžitá půjčka

Okamžitá půjčka

 • 500 Kč – 4 500 Kč
 • 1 – 30 dní
 • Vyřízení: do 24 hodin
 • Půjčka bez ručitele
 • Vyplacení na účet
 • Rychlé vyřízení
Online kontakt