12 změn, které nás čekají v roce 2016 v souvislosti s úvěry

Publikováno: 5. January, 2016

Každý začátek roku je jako nepopsaná kniha a přináší mnoho nového. Jinak tomu není ani v případě úvěrů. Vláda odsouhlasila novou právní úpravu, jež bude regulovat poskytování a zprostředkování úvěrů. Má nahradit součastný zákon č. 145/2010 Sb, o spotřebitelském úvěru. Nově zrozený návrh vytáhne trn ze zadnice nejednomu spotřebiteli v nesnázích.

Návrh se mimo klasických spotřebitelských úvěrů vztahuje také na hypoteční úvěry – lépe řečeno spotřebitelské úvěry určené na bydlení a další typy, kam patří i hotovostní úvěry, nákup na splátky či kreditní karty. Jakých 12 změn nás čeká, se dozvíte v následujících řádcích, kde jsme je pro vás shrnuli do jednotlivých bodů.

1. Podstatně větší nároky na poskytovatele úvěrů

Momentálně mohou v ČR poskytovat SU (spotřebitelské úvěry) bankovní subjekty, společnosti typu instituce elektronických peněz, poskytovatelé platebních služeb, nebankovní subjekty na podkladě živnosti – na trhu je nyní dle Ministerstva financí ČR přibližně 60 tisíc osob s touto živností. Nově stanovuje návrh podmínky, jež budou muset nebankovní instituce plnit. Především musí mít oprávnění k vykonávání této činnosti, udělit jej smí pouze ČNB a následně se zapsat do registru. Oprávnění bude mít svou časovou platnost 5 let, prodloužit se dá uhrazením správního poplatku. Podnikatelé, kteří budou zapojení do poskytování SU, budou muset mít alespoň maturitu a odbornou zkoušku včetně čistého rejstříku trestů.

2. Zprostředkovatelé úvěrů to budou mít těžší

I zde platí nutnost registrace u centrální banky a získání povolení. Totožné nároky jako u poskytovatelů budou mít zprostředkovatelé s minimálním vzděláním. To znamená registraci i vázaného zástupce, který se musí u ČNB registrovat. K registraci a povolení musí mít dotyčná osoba sídlo v ČR, být důvěryhodná, čistý rejstřík trestu a odborně způsobilá. Zprostředkovatelé, jež činnost stále vykonávají pouze jako živnost, mohou tak činit ještě dva roky od účinnosti nového zákona s podmínkou, že si do 6 měsíců od účinnosti zažádají o vydání oprávnění nebo registraci u centrální banky.

3. Žádné platby před uzavřením smlouvy

Návrh zakazuje cokoliv platit poskytovateli či zprostředkovateli před uzavřením smlouvy. Toto pravidlo se nevztahuje na platby za účelem náhrady daní, správních a podobných poplatků či účelně vynaložené náklady na ocenění předmětu zjištění. Tyto výluky se však budou vztahovat zvláště na hypotéky. Nebude možné, aby zprostředkovatelé po vás chtěli platbu za své služby bez ohledu na to, zda ve finále skutečně úvěr zajistí. Návrh rovněž zakazuje, aby zprostředkovatel bral odměnu jak od poskytovatele úvěru, tak od vás jako spotřebitele.

4. Lepší zasvěcenost

Další změny se týkají informovanosti, ať už před nebo po uzavření smlouvy. Co vše bude nutné? Informovat klienta o měnovém riziku za předpokladu, že je úvěr poskytován v cizí měně. Zprostředkovatel musí uvést informace o své osobě, zda je samostatným či vázaným zprostředkovatelem a kde je možné ověřit jeho registraci. Zprostředkovatel musí informovat, že si může spotřebitel vyžádat detaily o výši provize, kterou má sjednanou s poskytovateli úvěrů.

5. Posouzení úvěruschopnosti

Zajímat vás pravděpodobně bude i následující povinnost. Pokud nebude před poskytnutím úvěru řádně posouzena vaše úvěruschopnost, je smlouva neplatná. Znamená to, že nebudete platit žádný úrok a ty, které jste již uhradili, by vám měl věřitel vrátit. Jistinu však vrátit bezpochyby musíte. Aby se zamezilo situaci, že se musí vrátit celá částka naráz, stanovuje návrh možnost splácet dle svých možností.

6. Posvíceno na mikropůjčky

Pravidla se týkají i malých spotřebitelských úvěrů tzv. mikropůjček, které jsou momentálně neregulované. Proto se v ČR obzvlášť za poslední dva roky hojně rozrůstají. Může za to skutečnost, že zákon o spotřebitelském úvěru dosáhne jen na půjčky do 5 tisíc.

7. Výběr doplňkových služeb

Poskytovatel úvěru nebude nově moci tlačit do výběru poskytovatele doplňkové služby, jestliže jejím sjednáním podmiňuje uzavření úvěrové smlouvy. Laicky řečeno, bude-li podmínkou k sjednání hypotečního úvěru i pojištění schopnosti splácet, může si ho klient sjednat u jiné pojišťovny. Ne pouze od partnera poskytovatele či pojišťovny z totožné finanční skupiny, jak bývá starým zvykem. Týká se to platebního a spořicího účtu, odkud bude úvěr splácen, stavebního spoření, pojištění vozidla, které je případně spotřebitelským úvěrem financováno.

8. Výhodnější nebo nulová předčasná splátka

Věřiteli bude zakázáno vyžadovat úhradu nákladů za předčasné splácení úvěru na bydlení za předpokladu, že bylo provedeno: 1. Do tří měsíců od sdělení nové úrokové sazby věřitelem po ukončení fixace 2. Důsledkem úmrtí, dlouhou nemoci nebo invalidity vaší/vašeho manžeka/ky, partnera/ky či z důvodu rozvodu. 3. Do částky 20% jistiny úvěru zaplacené nejpozději 1 měsíc před výročním dnem uzavřené smlouvy (každý rok).

9. Prodlení splácení a omezené sankce

Opozdíte-li se splácením, smí vám poskytovatel SU naúčtovat pouze pokutu ve výši 0,1% denně z částky v prodlení. Maximální výše, které mohou smluvní pokuty dosáhnout je 70% jistiny, nejvýše však do částky 200 tisíc korun.

10. Čas na rozmyšlenou

Myslelo se i na možnost si vše promyslet. Lhůta na rozmyšlenou 2 týdny představuje období, během kterého si lze prostudovat závazný návrh smlouvy o úvěru na bydlení a v klidu se rozhodnout, zda ji skutečně uzavřete.

11. Úvěr v cizí měně

Uzavřete-li po účinnosti zákona smlouvu na úvěr v cizí měně, je povinen vám poskytovatel umožnit tuto měnu časem změnit. Například na měnu, ve které dostáváte výplatu apod. Případně vám zajistit jiný mechanismus, jenž bude eliminovat riziko plynoucí ze změny kurzu.

12. Omezení využití zástavního práva

Citelná změna zasáhne do možnosti věřitele uplatnit zástavní právo. Ten musí nově poskytnout lhůtu v délce půl roku po tom, co vám oznámí, že hodlá zastavenou nemovitost zpeněžit za účelem pokrytí vlastní pohledávky. Během této lhůty máte možnost sami nemovitost prodat za tržní cenu a získat tak více peněz, než by získal v dražbě poskytovatel. Získané finance musíte samozřejmě použít na úhradu dlužné částky.

12 změn, které nás čekají v roce 2016 v souvislosti s úvěry
5 (100%) 1 vote


Upozornění: Poslední aktualizace tohoto článku proběhla 05/01/2016. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Dle novely zákona o spotřebitelském úvěru jsou všechny bankovní i nebankovní společnosti od 1.12.2016 povinné žádat doložení příjmů žadatelů o půjčku i nahlížet do registrů dlužníků. Je tak možné, že informace uvedené v tomto článku již nejsou aktuální.

Rychlá půjčka Okamžitá půjčka

Okamžitá půjčka

  • 500 Kč – 4 500 Kč
  • 1 – 30 dní
  • Vyřízení: do 24 hodin
  • Půjčka bez ručitele
  • Vyplacení na účet
  • Rychlé vyřízení
Online kontakt